LAGER

Dersom du har behov for mellomlagring eller å sette bort overflødige ting, kan vi tilby profesjonelt lager lokalisert på Pindsle i Sandefjord. Vårt lager består av et innendørs containersystem, samt pallelager. Flyttegods plasseres i lukkete containere på lageret, som er temperert og tørt hele året. Lageret har også installert tyveri- og brannvarsling tilknyttet alarmsentral, samt sikring mot skadedyr. Et profesjonelt lager gjør at du kan være trygg på at dine eiendeler ikke tar skade under lagringsperioden hos oss.

190709-026

 

Bruk av containere gjør at det ikke er store avstander inne på lageret, slik at lasting og lossing kan foretas effektivt og sikkert. Containerne kan også fraktes på lastebil for å unngå omlasting av flyttegodset.

Vi har ingen begrensninger på volum eller lengde (løpende kontrakt) på lagringen. Du betaler kun for plassen du bruker per container á 8 m3 i den tiden du faktisk bruker.