BEDRIFTSFLYTTING

Flexi Flyttebyrå sitter på lang erfaring innen kontorflytting og vil kunne være behjelpelige både før, under og etter flyttingen. All erfaring tilsier at god planlegging er halve jobben. Ved større oppdrag vil det være hensiktsmessig med en befaring på de aktuelle lokalitetene for å kunne gi en eksakt pris og et forslag til hvordan flyttingen skal gjennomføres.

Kontorflytting
Flexi Flyttebyrå har lang erfaring med kontorflytting, og utfører oppdrag over hele Østlandet.
Vi flytter både små og store bedrifter, fra én til mange hundre ansatte. Når større bedrifter med mange ansatte skal flyttes er god planlegging viktig for at bedriften skal få minst mulig driftsstans. I samråd med flytteansvarlig i bedriften skreddersys en plan som gjør prosessen forutsigbar og oversiktlig for alle parter. Våre prosjektledere er utdannet diplomøkonomer fra BI med spesialisering i logistikk, og har lang erfaring fra flyttebransjen.
Et enkelt, men effektivt merkesystem gjør flyttingen smidig og effektiv, og minimerer faren for avvik. Vårt system og organisering med dyktig flyttepersonell gjør at vi kan jobbe kostnadseffektivt og sikkert for alle involverte, dette gjør at det er liten fare for tidsoverskridelser og skader på inventar og bygg.

7426.10.2007-19-01-22

Arkivflytting
Vi flytter alle typer arkiv, i alle omfanger. Arkivet pakkes, merkes, flyttes og plasseres i nye lokaler i samråd med arkivansvarlig. Vi bruker ulike teknikker for arkivflytting etter arkivets og lokalitetenes kompleksitet; hylletraller for arkiv, arkivkartonger eller pallekasser.
Flexi Flyttebyrå flytter arkiv både for det private næringsliv og det offentlige. Vestfoldmuseenes arkiv er et eksempel på en større arkivflytting hvor vi flyttet fra hylle til hylle ca 3500 hyllemeter.

Klargjøring av utflyttede lokaler
I en flytteprosess er det ofte naturlig med organisatoriske endringer eller modernisering av bedriftens inventar. Vi bistår gjerne med å fjerne overskuddsinventar, avfall og sensitiv informasjon til makulering. Når lokalene er tømt har vi mulighet til å rengjøre lokalene slik at alt er klart for overlevering av lokalene. En slik pakkeløsning letter ansvaret for bedriften som flytter.

Emballasje
I vårt sortiment har vi alle nødvendige esker som trengs for en effektiv og vellykket flytting. Vi leverer og henter fritt ønsket pakkemateriell til våre bedriftskunder. Eskene er utleieesker av høyeste kvalitet og kan gjenbrukes mange ganger, dette er kostnadseffektivt så vel som miljøvennlig. Emballasjen gjenvinnes ved kassering.
Vårt merkesystem i form av merkeetiketter kan festes på alle underlag og lett fjernes med hånden uten å lage sjenerende merker.

Utvalg tidligere offentlige flyttinger
NAV Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Stokke, Forvaltning Tønsberg.
Thor Heyerdahl videregående skole
Tønsberg voksenopplæring
Høyskolen i Vestfold, Eik lærerhøyskole
Mattilsynet Vestfold
Bufetat Tønsberg
Vestfoldmuseene

Utvalg tidligere bedriftsflyttinger
Aga
Flowtite
Skanska
Jotun
Color Line
Hesnes Gruppen
DnB
Sparebank 1 Buskerud-Vestfold
Fokus Bank
Eiendomsmegler Krogsveen
Aibel
Vetco Gray
Tieto Norge
Arté gullsmeder
Rambøll Oil & Gas
Vestviken kollektivtrafikk
Deloitte Tønsberg
Net Trans
Vestfold Fjellboring
Hermes Dialog
Visma
Tenden Advokatfirma